Våre tidligste forfedre

I 2008 leverte John Olav Midtlyng en spyttprøve til National Geographics, som så har analysert denne med tanke på DNA.  Senere ble disse DNA analyseresultatene administrert av nettstedet FamilyTreeDNA.

John Olavs DNA-profil ser slik ut:

  • Type: Y-Chromosome (Y-12 test)
  • Haplogroup: I1a (M253)

Detaljert beskrivelse av mitt DNA analyseresultat

Med dette som utgangspunkt og sammenligning med tusenvis av andres DNA-prøver over hele kloden, kunne de fastlå at våre forfedre har vandret, slik som det vises nedenfor.  Se forklaring nedenfor migrasjonskartet.

2010-ydna-migration-map

Vår folkevandring er den som på kartet startet fra Etiopia, benevnes som ADAM for ca 60.000 år siden, og vises først som en grønn linje, merket F.  Denne «ADAM» er starten på den eneste grenen av menneskets opprinnelse som ikke har dødd ut.  For ca 25.000 år siden vandret våre forfedre fra Persiabukta, vist med den blåe linja merket med I, via Midt-østen til Tyrkia, Balkan, Italia, Frankrike og så nordover til Skandianavia, før vi endte opp i Midt-Norge.