Midtlyng-gårdene

Midtlyng, som ble omtalt som Møllingan (dativ Møllingom), var opprinnelig det eneste bruket innpå flata.  Gården var allerede i 1520 omtalt som Lionghe.  Først i 1705 ble gården delt i 2 bruk, Midtlyng 216/3 (min fødegård) og Midtlyng 216/4-5 (Borstuen).  I 1718/19 gjesta de svenske Karolinerne gårdene som ble plyndret for mat og avling, slik at det ble hungersnød og mange barn døde.

I matrikkelen for årene 1722 og 1723 står det at det er øde på alle gårdene her, men allerede i 1729 er det igjen brukere på Midtlyng.

I denne tiden lå våningshusene på de 2 Midtlyng-gårdene vegg i vegg, men ble senere flyttet fra hverandre pga den store brannfaren dette utgjorde.

Borstuen hadde i 1750 en husmannsplass, Flåtten, som i 1802 også ble kalt Midtlyng-Løkken.  Denne husmannsplassen skifta navn i 1825 til Dullum og ble først da et selvstendig bruk, som fikk gnr/bnr 216/1-2.

I 1801 ble så enda en husmannsplass etablert under Borstuen, og det ble til Øver-Dullum 216/8-9.

Mere detaljer om alle husmannsplassene finnes her.

Midtlyng, min fødegård, ligger under utropstegnet på kartet, mens Borstuen ligger rett syd-vest.  Dersom man følger veien fra Midtlyng sør-østover kommer man til Dullum, samt at man finner Øver-Dullum rett nord-øst for Dullum.

Navnet på Midtlyng har igjennom tiden skiftet slik:

 • 1520: Lionghe eller Lønghe
 • 1557: Mølingh
 • 1624: Lønghe
 • 1645: Mellingen
 • 1647: Medtlønngenn
 • 1650: Mellingen
 • 1657: Medlyngen og Midlyngum
 • 1661: Medlynge og Medlønge
 • 1664: Melyngen
 • 1680: Medlynge
 • 1684: Midtlynge og Midlynge
 • 1723: Midlyngen
 • 2018: Fortsatt brukes navnet Møllingan om de 2 gårdene